В Неделино очертаха два основни проблема – пътища и водоснабдяване

10 Ноември 2009, 1780 прочита

Представители на общинска администрация Неделино, кметове на населени места и десет души от общината се възползваха от възможността да се срещнат лично с областния управител и експертите на Областна администрация, по време на изнесената приемна.
Кметовете на селата Козарка, Кундево, Върлино, Диманово, Гърнати и Средец представиха общо проблемите си. На първо място те поставиха състоянието на пътищата и затрудненото водоснабдяване. В част от селата са започнали работа по проекти за изграждане и подобряване на водоснабдителната система, но според тях има проблеми с финансирането и обектите не могат да бъдат завършени. Областният управител инж. Стайков, предложи да се изготви докладна записка за състоянието на всяко кметство, която да се внесе в администрацията, с цел детайлно проучване на въпроса и предприемане на адекватни мерки.
Кметовете потърсиха съдействие за изплащане субсидиите на тютюнопроизводителите за реколта 2009. Експертите на областна администрация поеха ангажимент да изготвят писмо до Министерство на земеделието и храните за представяне на проблема и активно да съдействат за разрешаването му.
Състоянието на административните сгради на кметствата в общината бе оценено от кметовете като окаяно.
Жители на Неделино алармираха за липса на канализация и подпорни стени на определени улици, за проблеми с водоснабдяването и колектора. Едни от най-често поставяните по време на приемните проблеми са свързани с имотни спорове.