На 12-ти ноември в Златоград, бе поредната изнесена приемна на Областна администрация Смолян

13 Ноември 2009, 1577 прочита

На 12-ти ноември в Златоград, бе поредната изнесена приемна на Областна администрация Смолян. Областният управител инж. Стефан Стайков, заместник областните управители Недялко Славов и Чавдар Фурлански, експерти от администрацията се срещнаха с кмета и жители на общината и се запознаха с техните проблеми.
На приемната жители на Златоград поставиха въпроси във връзка с намиране на средства за изграждане и доизграждане на инфраструктурата на определени улици. След разговор между Областният и управителя на ВиК, стана ясно, че кмета на общината Мирослав Янчев е изяснил проблема и е предприел необходимите мерки за предстояща реконструкция и довършване на улиците „Стефан Стамболов”, „Здравец”, „Марица” и др.
Областният управител се ангажира да помогне за разрешаване на конкретен проблем с осигуряване на достъп за хора с увреждания до дома им. Проект, който според него изисква скромни инвестиции. Той сподели убеждението си, че след като в световен мащаб се отделя сериозно внимание на хората с увреждания, то и ние трябва да сме съпричастни с проблемите им и да им помагаме с предимство.
Жители на с. Ерма река потърсиха съдействие за осигуряване на достъп до къщата си и изграждане на улица. Проблем, касаещ благоустрояване на селото и изцяло в компетенциите на общината.
Притесненията на хората от с. Долен са свързани преди всичко с пътищата и инфраструктурата. Те поискаха съдействие и за допълнително финансиране за изграждане на главния колектор на селото и за довършване асфалтирането на главната улица.
Представители на фирма, споделиха намерение да кандидатстват по Програмата за развитие на селските райони - „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” и трудностите, които срещат. Те помолиха за съдействие Областния управител за осъществяване на проекта, след неговото изготвяне и внасяне в Министерство на земеделието и храните.
На вниманието на експертите от Областна администрация бе поставен и проблема с бездомните кучета в общината и липсата на приют и трупосъбирателни площадки, които затрудняват официалния ветеринарен лекар за община Златоград при осъществяване на дейността му.
Областният управител проведе среща и с кметовете и кметските наместници на населените места в общината. Основните проблеми, които те очертаха са свързани с пътната инфраструктура и водоснабдяването. Г-н Стайков се ангажира със съдействие за изграждане на основни водоснабдителни връзки в най-скоро време.
На 19.11.2009 г. /четвъртък/, във времето от 10.00 ч. до 14.00 ч. ще бъде приемната в гр. Рудозем.