Областният управител инж. Стефан Стайков представи новия директор на Областна дирекция „Земеделие” Смолян

17 Ноември 2009, 1790 прочита

Новият директор на Областна дирекция „Земеделие” бе представен днес на новото си работно място от областния управител инж. Стефан Стайков .
От 16.11.2009 г., със заповед на министъра на земеделието и храните Мирослав Найденов, за директор на Областна дирекция „Земеделие” Смолян е назначена инж. Боряна Цочева. Тя е завършила Висш селскостопански институт Пловдив, със специалност “ Агроинжинерство – обща агрономия”. От 2001 година Цочева е главен експерт в общинска администрация Смолян, като отговаря за селско и горско стопанство, стопанисване на горите, и икономическо развитие на общинска собственост
Вчера, в Министерството на земеделието и храните инж. Цочева е получила заповедта за назначаване и указания за стартиране дейността на новите структури и подготовката на устройствен правилник, вътрешни правила и длъжностни разписания.
Съгласно Постановление на Министерски съвет, влязло в сила от 13-ти ноември, областните дирекции „Земеделие” са самостоятелни юридически лица на бюджетна издръжка със седалище областните центрове. Те са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на земеделието и храните. С промяната областните дирекции вече не са част от структурата на главна дирекция „Земеделие” към МЗХ, а се ръководят и представляват от директор, който е орган на изпълнителната власт по смисъла на Закона за администрацията.