Областно учение за «Защита на населението при наводнение – Смолян - 2009” ще се проведе на 19.11.2009 г.

17 Ноември 2009, 1698 прочита

Областно учение за «Защита на населението при наводнение – Смолян - 2009” ще се проведе на 19.11.2009 г.
Учението ще се ръководи от заместник областния управител инж. Чавдар Фурлански – зам.-ръководител на областния щаб за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. То е на тема “Дейност на органите за управление и съставните части на Единната спасителна система за организиране и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в Област Смолян при възникване на наводнение”
Целта на учението е да се установят и повишат способностите на Единната спасителна система (ЕСС) за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в област Смолян, да се координират действията по оценка на обстановката и вземане на решения за организиране и провеждане на дейности по защита на населението и националното стопанство при наводнение.
Цели се не само подобряване и усъвършенстване координацията и уменията на органите за управление при организиране и провеждане на спасителни, защитни и ликвидационни дейности при наводнение, но и повишаване знанията и практическите навици на участниците по оповестяване, събиране на информация, подготовка на предложения за организация на защитата на населението и ръководство на защитни мероприятия. Чрез тестването на системата ще се провери стиковането между плановете на областта и общините за действие при наводнение.
Участие в учението ще вземат : Областния щаб за координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи; Щабовете за координация при община Златоград, община Доспат, община Борино; Териториална дирекция “Гражданска защита” – Смолян; Звено “Пожарна безопасност и спасяване” Смолян; Център за спешна медицинска помощ Смолян; Басейнова дирекция; Регионален център по здравеопазване Смолян; Областна дирекция на МВР; EVN–Пловдив- Районна диспечерска служба Смолян; “Водоснабдяване и канализация”ЕООД – Смолян; Фирма “Бултекс” и “Горубсо” Златоград.