Успешен надзорен одит на функциониращата в Областна администрация Интегрирана система за управление на качеството и информационната сигурност

19 Ноември 2009, 1632 прочита

Успешно премина проведеният на 18 ноември Надзорен одит на Интегрираната система за управление на качеството и информационната сигурност. Одитор от сертифициращата организация „Бюро веритас”ЕООД провери документацията за съответствие с изискванията на международния стандарт за качество ИСО 9001:2000.
Издаденият сертификат е с валидност до 2011 година, но до края на следващата година предстои транзитивно преминаване към новата версия на стандарта. В доклада от одита няма никакви забележки.