На приемната в Рудозем най-активни бяха жителите на с. Чепинци

23 Ноември 2009, 1880 прочита

На проведената в края на миналата седмица изнесена приемна в община Рудозем, с участието на заместник областният управител на област Смолян Недялко Славов и екип от експерти от Областна администрация най-активни бяха жителите на с. Чепинци.
Кметът Хайри Брахимбашев определи като най-сериозни проблемите, свързани с отчуждаване на имотите по изграждащия се международен път Рудозем- Елидже, минаващ през с. Чепинци. Той настоя за създаване на специална комисия за ново замерване на имотите, тъй като към момента има грешки в картата на възстановената собственост. Г-н Брахимбашев очерта цялостна картина на проблемите, като започна с изграждащата се повече от 10 години и все още недовършена канализация на селото, липсата на централен водоем, лошото състояние на тръбите на довеждащия водопровод, идващ от връх Елидже, а от там и на лошото качество на питейната вода. Вариант за решение на проблемите на селото, свързани с водоснабдяването кмета вижда в изграждането на язовир „Пловдивци”. За отстраняване на проблемите с електроснабдяването е необходимо изграждане на още един трафопост, смята Брахимбашев, тъй като съществуващата електрическа мрежа не е съобразена с разрастването на селото и към настоящия момент в крайните махали електрическото напрежение е недостатъчно. Проблеми има както с базите на училищата и детските градини, които се нуждаят от саниране, така и с пътищата, и с уличното осветление.
Жител на село Чепинци постави въпрос за това, че фирмата изпълнител на трасето на международен път Рудозем- Елидже е направила в негов собствен имот бетонов възел и той настоява да се рекултивира имота и да се изплатят обезщетения за ползването му.
Хората, посетили приемната търсиха съдействие във връзка с частни въпроси - спорове за имотни граници, неуредени взаимоотношенията по ползване на имоти, незаконно строителство и изплащане на средства за репресирани лица. Екипа се запозна и с проблеми в останалите населени места от община Рудозем.
Паралелно с приемната се извърши и проверка на административното обслужване в общината.
На 26.11.2009 г. /четвъртък/, във времето от 10.00 ч. до 14.00 ч. ще бъде приемната в гр. Мадан.