Според министъра на труда и социалната политика Тотю Младенов, област Смолян изисква по -специален подход в социалната сфера

27 Ноември 2009, 1787 прочита

Област Смолян се различава от това, което става в цялата страна по отношение нивото на заетост, равнището на безработица, квалификацията на безработни и работещи, каза министърът на труда и социалната политика Тотю Младенов на пресконференция на 27-ми ноември в Смолян. Това налага да се приеме един нов, по-специален подход към Смолянска област в социалната сфера, най-вече по програмите “От социални помощи към осигуряване на заетост”.
Министър Младенов бе на посещение в Смолян по покана на областния управител инж. Стефан Стайков. В сградата на Областна администрация, той и екипът му проведоха две работни срещи, на които присъстваха и народните представители от политическа партия ГЕРБ Николай Мелемов и д-р Даниела Дариткова. В срещите участваха изпълнителният директор на Агенция по заетостта Росица Стелиянова, изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане Ивайло Иванов и изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" Румяна Михайлова. На срещата с областния управител, регионалните структури на МТСП в областта, представители на бизнеса и синдикатите, министър Младенов подчерта, че няма по-добра основа за успех от социалния диалог. В условия на криза разширяването на социалния диалог ще даде възможност да се намерят най-добрите решения, с които да сме максимално полезни и на хората, и на бизнеса, каза министър Младенов. Той представи възможностите за кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като се спря по-подробно на 4-те нови мерки, насочени както към безработните, така и към заетите лица.
На срещата с общинските кметове бяха обсъдени спецификите на региона по отношение на безработицата и поставени мотивирани искания във връзка с осигуряване на заетост, както и предоставяне на всички видове социални услуги на територията на общините.
Като резултат от проведените срещи, министър Младенов се ангажира, че квотите по програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за Смолянса област ще бъдат запазени поне на 90% в сравнение с миналата година, което е най-високото ниво за страната.
По–късно министър Младенов и екипът дадоха брифинг, като отговаряха на всички въпроси, поставени им от журналистите.