Ангажимент за внасяне предложение за размразяване на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път” пое областният управител инж. Стайков, пред кметове на села, на изнесената в Мадан приемна.

01 Декември 2009, 1723 прочита

Ангажимент за внасяне предложение за размразяване на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път (п. К. III-865) – с. Букова поляна – с. Буково – с. Галище от км 0+000 до км 3+746.93” община Мадан, област Смолян, пое областният управител инж. Стайков пред кметовете на трите села, на изнесената в Мадан приемна. Строителните дейности по пътната отсечка са спрени от края на месец юли тази година, а реконструкцията на обекта е завършена едва на 65%, което крие риск за разрушаване на вече изграденото.
Притеснения, относно съдбата на два проекта, подадени от Общинска администрация – Мадан, по линия на бедствия и аварии по Постановление № 106 на МС, за изграждане на подпорни стени по път, по който се движат тежкотоварни автомобили, изрази служител на администрацията. Тъй като трасето е натоварено, съществувала реална опасност от пропадане на пътя. Заместник областният управител Недялко Славов се ангажира да постави проблема на вниманието на компетентните органи, след като експертите от Администрацията се запознаят детайлно с материалите по съответните проекти.
Съдействие за разрешаване на имотни спорове, лични и здравословни проблеми потърсиха хората от община Мадан. Всеки конкретен случай бе обсъден и заинтересованите лица получиха разяснения и указания, в зависимост от законовите регламенти.
На 03.12.2009 г. /четвъртък/, във времето от 10.00 ч. до 14.00 ч. ще бъде приемната в гр. Чепеларе.