Зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов ще бъде на 7-ми декември /понеделник/ 2009 г. в Смолян, по покана на областния управител инж. Стефан Стайков

04 Декември 2009, 1781 прочита

Зам.-министърът на земеделието и храните доц. д-р Георги Костов ще бъде на 7-ми декември /понеделник/ 2009 г. в Смолян, по покана на областния управител инж. Стефан Стайков. Поканата на г-н Стайков е във връзка с представяне на предложения по изготвящия се нов Закон за горите, който се очаква да влезе в сила през 2010 г. и предстоящото преструктуриране на сектора.
Зам.-министър Георги Костов ще обсъди бъдещото развитие на горския сектор на среща - дискусия на тема: "Концептуални основи, залегнали в проекта за новия Закон за горите". В събитието ще участват представители на Регионална дирекция по горите, Държавно горско стопанство, Областна дирекция “Земеделие”, Сдружение на частни горовладелци, представители на общини, Окръжна Прокуратура и Областна дирекция "Пожарна безопасност и спасяване". Ще се дискутират проблеми относно стопанисването на държавните и недържавните гори, опазването и контрола на горското стопанство и горските мерки в Програмата за развитие на селските райони.
В рамките на посещението е предвиден и брифинг с журналисти, както и посещение на обект “Възстановяване на горска растителност след природно бедствие /ветровал/” в района на с. Търън.