Областният управител подпомага създаването на Обществен съвет за социално включване на хората с увреждания в Смолян

15 Март 2007, 1923 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов е поканил на работна среща кметовете на общини, специалисти от Регионална дирекция “Социално подпомагане” и структурите й в областта, представители на Съюза на инвалидите в Смолян и Сдружение “Здраве за всички”, за да бъде създаден Обществен съвет за социално включване на хората с увреждания.
Сформирането на тези Обществени съвети в областните центрове на страната е в съответствие с Националната стратегия за равни възможности на хората с увреждания и изискванията на ЕС за повишаване качеството им на живот. Основна цел на съветите ще бъде създаването на предпоставки за пълноценно участие на инвалидите в икономическите, социалните и политическите процеси.
Обществените съвети за социално включване на хората с увреждания се реализират по проект “Мрежа за социално включване на хората увреждания”, който се изпълнява от Сдружение “Здраве за всички” – Плевен. Финансирането на проекта е от Фондация за реформа в местното самоуправление с подкрепата на Американската агенция за международно развитие.
Срещата в Смолян ще се състои на 19.03.2007 г. от 13.00 ч. в зала 201 на Областна администрация. На нея се поканват да присъстват и журналистите.


Невелина Караасенова
Ст.експерт“Връзки с обществеността”
15.03.2007 г.