Областна администрация- Смолян е №1 по проект „Партньорство за развитие”

09 Декември 2009, 1857 прочита

Областна администрация-Смолян е един от 26-те бенефициенти по проект „Партньорство за развитие”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В изпълнение на една от дейностите по проекта, на 8-ми декември т.г. в Ловеч се проведе заседание на Комитета за управление на проекта /КУП/. Предложението на Областния управител на област Смолян бе подкрепено с мнозинство от КУП и се преборихме с останалите общини страната, община Смолян да е една от 4-те общини в България, която да получи безвъзмездна експертна помощ за стартиране на реално Публично частно партньорство /ПЧП/.
Предложената идея за проект е „Извънкласните занимания в училище-наша грижа и отговорност”, разработена от Директора на СОУ „Св.св. Кирил и Методий” Росица Шехова с участието на експерти от Областна администрация-Смолян. По проекта пилотно ще бъде разработен целия пакет документи за реализиране на публично частно партньорство. Разработва се типова информационна система за цялостно управление на ПЧП, която ще се внедри в 6 пилотни администрации, сред които е и община Смолян. След тестване на системата, същата ще се мултиплицира и в останалите общини.