Националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост”, се осъществява спрямо Националния план за действие по заетостта и в Смолянска област продължава да работи

06 Януари 2010, 1818 прочита

Смолянска област е единствената област, която е с най-много одобрени проекти по регионалните програми, които са включени в Националния план за действие по заетостта за 2010 г. - 110 броя работни места. Областният управител инж. Стефан Стайков отново получи уверение от Министерство на труда и социалната политика, че ще пренасочат към нашата област резерви и икономии по социалните програми, останали от други области. Министър Младенов ще удържи на обещанието си и през следващите месеци бройките по ОСПОЗ ще бъдат достигнати на 85-90 % спрямо миналата година.
За тази година за Смолянска област по програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” /ОСПОЗ/ са предвидени 179 бройки, като само за община Смолян те са 80. За всеки месец бройката е различна, в зависимост от потребностите на всяка община. Откакто съществува програмата, практика е през първите три месеца на новата година, заетите по тази програма да са по-малко, а през следващите месеци постепенно бройката им да се увеличава. Потвърждение на този факт е справката за назначените лица за 2009 година, от която е видно, че във всички общини, голяма част от лицата са назначени от 1-ви април.

Справка по линеен календарен план по НП “ОСПОЗ” за 2009 г. – община Смолян
януари - 41
февруари - 41
март - 41
април - 186
май - 186
юни - 186
юли - 182
август - 182
септември - 182
октомври - 182
ноември - 182
декември - 42

В първите месеци на годината, повечето заети лица са по така наречените програми "аварийни дейности", които запазват почти същата бройка спрямо миналата година. По тези програми се назначават работници за неотложни дейности по предотвратяване или преодоляване на последствия от аварии или природни бедствия /наводнения, пожари, свлачища, тежки зимни условия и други/. Програмите “аварийки” се одобряват в края на всяка календарна година, като за 2009 са стартирали от 15-ти октомври и продължават дейността си до 31 – ви март. Общо за Смолянска област те са 474, като спрямо миналата година са запазени почти на 100%. В този смисъл общините могат да бъдат спокойни. Министър Младенов обеща, че на Смолянска област ще бъде погледнато приоритетно, тъй като нивото на безработица е най-високото в страната и този факт не е за пренебрегване.