Област Смолян е с най-много пътни обекти, включени за ремонти по ОП “Регионално развитие”-ІІ-ри етап

11 Януари 2010, 1981 прочита

Смолянска област е с най-много пътни отсечки, включени за рехабилитация по оперативна програма “Регионално развитие”-ІІ-ри етап. Средствата за това са предоставени по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161P001/2.1-01/2007 “Подкрепа за реконструкция и рехабилитация на второкласни и третокласни пътища”. За цялата страна са предложени 25 пътни отсечки с обща дължина 358 км на обща прогнозна стойност около 285 милиона евро.
Във вторият етап на програмата са включени пътища, за които съществува пълна техническата готовност за реконструкция. Особено радващо е, че на територията на област Смолян са включени следните пътни отсечки:
Област Смолян Път Дължина, в км
ІІІ-866 Смолян- Михалково- Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490 6,500
ІІІ-8681 Рудозем- Смилян от км 0+000 до км 4+360 и от км 4+360 до км 8+431 8,431
ІІІ-8641 Пампорово-(Смолян- Стойките) от км 0+000 до км 11+351 11,351
II-37 гр. Батак- гр. Доспат от км 160+ 675 до 185+ 487 24,812
II-37 гр. Батак- гр. Доспат от км 185+ 487 до км 211+ 138 25,651

Предвижда се стартирането на тръжните процедури за определяне на изпълнители по тези обекти да започне през лятото на настоящата година, а пълното им завършване да приключи през лятото на 2012 година. Възложител по договорите е Агенция “Пътна инфраструктура”. Особено важно, за да бъдат включени в програма “Регионално развитие”-ІІ-ри етап тези отсечки, беше своевременното приключване на отчуждителните процедури от страна на Областна администрация, особено по пътя Рудозем- Смилян. За този път вече има както одобрен проект, така и влязло в сила от 11.12.2009 година разрешение за строеж .