Продължава изплащането на обезщетения на граждани, подали искания по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

21 Януари 2010, 2059 прочита

Към 15-ти януари са разплатени обезщетенията на репресирани лица, като сумите вече са по сметките на 882 граждани, подали искане за това. За периода 20.09.2009 - 15.01.2010 година, общата сума възлиза на 680 815 лева. За плащане са одобрени и са в процес на нареждане още 400 011 лева, обезщетения на 603 души. С това е наваксано закъснението в обработването и разглеждането на подадените заявления. Със сумите, платени на 15-ти януари се обезщетяват лица, подали искания още през месеците май и юни 2008 година.
Така, след обнародването, в началото на месец юни 2009 г. на Наредбата за прилагане на чл. 4 от Закона /която урежда размера, реда и начина за изплащане на обезщетенията/, общият размер на изплатените до момента обезщетения, надхвърля 1 370 000 лева за Смолянска област.
Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица даде възможност на правоимащите да получат пълния размер обезщетение за всяка репресия в периода от 12.09.1944 г. до 10.11.1989 г. - заради произход, политически убеждения и религиозни вярвания. Съгласно Закона за изменение и допълнение на Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица, публикуван в Държавен вестник брой 103/29.12.2009 г., крайния срок, до който гражданите могат да подават искания за обезщетения е 31.12.2011 година.
Всеки гражданин, подал искане, което е уважено, получава подписана от областния управител заповед. Плащането се извършва след одобрение на сумата от Министерски съвет, по посочена от лицето банкова сметка.
За периода 20.09.2009 г – 20.01.2010 г., Комисията в Областна администрация е подготвила за разглеждане и разгледала 1740 заявления за обезщетения на репресирани. За необходимост от представяне на допълнителни документи към подадените искания са уведомени 727 души. Откази са получили 159 лица.