Обсъдена бе готовността за работа по започване на проект “Рехабилитация на път ІІ-86 Асеновград – Чепеларе”

01 Февруари 2010, 1714 прочита

Готовността за работа по започване на проект “Рехабилитация на път ІІ-86 Асеновград – Чепеларе” бе на работна среща между областният управител инж. Стайков, ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура” и експерти от Областно пътно управление – Смолян. На нея бяха разгледани възможностите за реално изпълнение на рехабилитационните работи и съгласувани действията между АПИ и Областно пътно управление. Строителното разрешение вече е факт, взето е и решение за незабавно откриване на процедура по определяне на фирма за строителен надзор. Набелязани са конкретни мерки за допълнително проектиране на участъците с трето платно и необходимите процедури по отчуждаване и парцеларни планове, свързани с тези участъци.
Обществената поръчка за избиране на фирма- изпълнител на обекта е проведена още в края на месец юли 2009 година и изпълнителя ще бъде избран в най-скоро време измежду петте фирми, участвали в търга. На тази работна среща е приета програма за ускоряване на всички административни и технически операции по приключване на търга така, че реалните строителни работи да започнат в началото на месец април тази година. Финансирането на обекта е осигурено по програма “Транзитни пътища” – лот 14.
Бяха съгласувани и обемите работа по аварийни и ремонтни програми за 2010 година, за пътища на територията на Областно пътно управление – Смолян.