Областната комисия по заетост ще проведе заседание на 04 февруари

02 Февруари 2010, 1757 прочита

Областната комисия по заетост ще проведе заседание на 04. ІІ. 2010 г./четвъртък/, от 13.00 часа, в зала 201 на Областна администрация – Смолян. То е във връзка с прилагането на ПМС № 44 от 19.02.2009 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време, в икономическите сектори "Индустрия" и "Услуги".
Непосредствено след заседанието ще се проведе информационно консултативна среща по прилагане на Националния план за действие по заетостта и заложените мерки в Националната политика за 2010.
Информацията и консултациите ще се дадат от представители на Регионална служба по заетост – Пловдив и Регионална дирекция “Социално подпомагане”.