Да бъде обявен конкурс за главен архитект на община Смолян, настоява с писмо до кмета Дора Янкова, областният управител инж. Стефан Стайков

02 Февруари 2010, 1642 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо до кмета на община Смолян г-жа Дора Янкова, с искане в най-кратък срок, да бъде обявен конкурс за главен архитект на общината. Искането на г-н Стайков бе провокирано от проведена с членове на Съюза на архитектите в България /САБ/ и Камарата на архитектите /КАБ/ среща, на която бяха разисквани въпроси, свързани с градоустройството и административното обслужване в община Смолян и другите общини на областта. Дискутирани бяха въпроси, пряко касаещи гилдията. Като най-важни сред поставените проблеми, архитектите откроиха въпроса около статута на главния архитект на общината, назначаването му на граждански, а не на трудов договор без проведен конкурс, спазването на работното време...
След срещата е проведена анкета между членовете на САБ и КАБ Смолян, чиито обобщени резултати са предоставени на областният управител. От своя страна той я представи на вниманието на кмета г-жа Янкова. Двадесет дни след изпращане на писмото, в Областна администрация все още не е постъпил отговор с информация за предприети мерки.