Ученици от Смолян, Кърджали и Хасково ще представят своя колекция от рисунки и фотографии в Областна администрация

21 Март 2007, 2152 прочита


По случай международния ден на водата – 22 март ученици от трите области Смолян, Кърджали и Хасково ще представят своя колекция от рисунки и фотографии в Областна администрация утре. В изложбата на тема: “Нашата река Арда – източник на живот” участват 75 деца от различни възрастови групи.
Изложението на детските творби за първи път е представено в гр. Кърджали миналата година. То се представя в трите областни града след проведен конкурс “Нашата река Арда – източник на живот” за рисунка, фотография и съчинение.
От област Смолян в надпреварата са участвали 41 ученика от различни училища, като повечето са били наградени. Глобуси, енциклопедии и други предметни награди са получили отличените деца, а груповите награди за училищата са били CD-плейъри и топки.
Очаква се всички участници в конкурса да заминат през май на екскурзия до извора на р.Арда. Творбите им пък ще бъдат представени на международна среща в Гърция през същия месец.
Конкурсът е проведен по проект “Техническа помощ за управление качеството на водите на река Арда” на ФАР-ТГС. Проектът се осъществява в сътрудничество с Община Кърджали и се управлява от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта е да се спомогне за интегрираното управление и превенция на замърсяването в басейна на реката чрез установяване на бизнес партньорство между заинтересованите страни от България и Гърция.Невелина Караасенова
Ст.експерт“Връзки с обществеността”
21.03.2007 г.