Четири проекта на спортни клубове в област Смолян, са одобрени за финансиране от Министерство на физическото възпитание и спорта

03 Февруари 2010, 2069 прочита

Четири проекта на спортни клубове в област Смолян, са одобрени за финансиране от Министерство на физическото възпитание и спорта, по Програма “Спорт за децата в свободното време”. Три са в направление “Начално обучение по вид спорт” и един в направление “Спортни занимания през ваканциите”. По едното направление са заложени възможностите за спортни дейности през свободното /ваканционно/ време на учениците. Предвидения обхват е за тренировъчна дейност по групи, минимум от 12 човека, а финансовото обезпечаване от МФВС е до 6 хил. лева. Другото направление, касае спорт за подрастващите от началното образование до 6 клас, и приоритетно е насочена към засилено обучение на «потенциални активни спортисти». Предвиденото финансиране на конкретните проекти в това направление е 10 хил. лева.
Областна администрация оказа подкрепа и съдействиe за разработване на проектите, в рамките на своите правомощия. През месец ноември 2009 г. по инициатива на регионалният координатор към Министерство на физическото възпитание и спорта за областите Смолян и Пазарджик- г-н Йордан Биков, ръководството на Областна администрация организира работна среща с представители на спортни клубове от област Смолян. Поради кратките срокове за представяне на проектите, в сградата на администрацията се проведе и втора среща, на която всички клубове с готови проекти по Програмата бяха консултирани от г-н Биков.
Одобрените проекти са на спортните клубове по: баскетбол «Златоград» -гр. Златоград, хокей на трева «Баните» - с. Баните, тенис на маса «Амер-Спортс» - гр. Чепеларе и «Спортен клуб по хокей на трева Златоград» - гр Златоград.