Във връзка със снегопочистването и състоянието на общинската пътна мрежа в гр.Смолян, Областният управител изпрати писмо до кмета на общината г-жа Дора Янкова

11 Февруари 2010, 1958 прочита

Във връзка със снегопочистването и състоянието на общинската пътна мрежа в гр.Смолян, Областният управител изпрати писмо до кмета на общината г-жа Дора Янкова.

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЯНКОВА,

Въпреки направената спешна работна среща за снегопочистването на 09.02.2010 г. в областна администрация, на която присъстваха заместник-кмета инж.Р.Янчевска и представители на пътноподдържащите фирми, моята и Вашата преценка за качеството на извършената дейност по снегочистването в гр.Смолян съществено се различават.
И днес 11.02.2010г. продължават да постъпват непрекъснато сигнали от граждани, които остро протестират за непочистени от снега улици. Интервюират ме национални телевизии и местни медии. В предвид окаяното положение на града, настоявам за предприемането на санкции и най-крути мерки към фирмата, която ненавреме реагира и допусна това състояние. Настоявам и за изключително строг контрол по отношение начина, по който се отчита действително положения труд и отработените машиносмени.
Климатичната обстановка е динамична. В качеството ми на областен управител описаните обстоятелства продължават силно да ме тревожат.
В тази връзка, за да мога да направя пълна и обективна преценка за възможностите на фирмата-изпълнител „Титан-Клинър” ООД гр.Кърджали на територията на града, моля, незабавно да ми изпратите копие от сключения договор за зимно-поддържане и опесъчаване на общинската пътна мрежа в гр.Смолян.