Консултации за избор на Районна избирателна комисия-Смолян

21 Март 2007, 1983 прочита

На основание чл.13 ал.2 от Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България, Областният управител на област с административен център – гр. Смолян, Ви кани на консултации за избор на членове на Районна избирателна комисия /РИК/ - Смолян.
Консултациите ще се проведат на 27.03.2007 г./вторник/ от 11.00 часа в зала 201 на Областна администрация – гр. Смолян.
Необходимо е, на срещата в писмен вид да представите предложението си за състав и резервни членове на РИК. Предложението следва да съдържа - трите имена, ЕГН, образование, специалност и партията, която го посочва.
Съгласно установената процедура, следва да представите и Пълномощно, което официално да удостоверява, че представлявате партията в провежданите консултации за определяне състава на РИК за област Смолян.