Съвместна среща между кметовете на общини и областният управител инж. Стефан Стайков ще се проведе на 25. 02.2010 г.

24 Февруари 2010, 1885 прочита

Съвместна среща между кметовете на общини и областният управител инж. Стефан Стайков ще се проведе на 25. 02.2010 г. Тя е по инициатива на областния управител и във връзка с настъпилите промени в обществения живот и започналите сериозни реформи в различни сектори. На срещата ще бъдат разисквани въпроси във връзка със: състоянието на общинските бюджети и инвестиционните програми на общините за 2010 година; състоянието на общинските планове за развитие; действия по създаване на ВиК асоциации, съгласно изискванията на Закона за водите и други актуални въпроси.