Стартира съвместна инициатива на ОД МВР – Смолян и Областна администрация, под надслов “С общи усилия срещу насилието”

09 Март 2010, 1682 прочита





Днес, 9-ти март, на пресконференция, бе дадена публичност на съвместната инициатива на ОД на МВР – Смолян и Областна администрация- Смолян, за провеждане на месец срещу насилието, под надслов “С общи усилия срещу насилието”.
Целта на инициативата е с общите усилия на институциите и обществото чрез адекватни превантивни мерки, закони и санкции, да се ограничи агресията сред младите хора и да се насочи вниманието им към спорта, науката и творчеството, като интересни и смислени занимания, да се предложат на децата и младежите алтернативи за изява и себедоказване. Идеята е тази инициатива да доведе до превенция на агресията и насилието, да придобие масовост и да пробуди желание за провеждане на публични дебати по наболели въпроси в обществото ни.
За популяризиране и реализиране на инициативата изключителна роля имат медиите, на чието съдействие и партньорство организаторите отдават голямо значение. На пресконференцията присъстваха и представители на институциите, партньори на инициативата - РИО на МОМН, РИОКОЗ – Смолян, Районен Съд – Смолян, Областен съвет на БЧК - Смолян, Младежки православен център “Чисти сърца” с ръководител Константийски епископ Антоний и общините.