Oбластният управител на Смолян инж. Стефан Стайков ще се срещне с директора на Басейнова дирекция – Пловдив Атанаска Тунтова

10 Март 2010, 1894 прочита

На 12 март /петък/, в 10.00 ч. областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков ще се срещне с директора на Басейнова дирекция – Пловдив Атанаска Тунтова.
Срещата е опознавателна и е организирана за координация между двете институции при изпълнението на Плана за управление на речните басейни на Източнобеломорски район и контролната дейност за спазване на българското екозаконодателство.
След срещата е предвидена пресконференция от 11.00 ч. в зала 201 на областна администрация.