Проведена бе работна среща, във връзка с инициативата на Областна администрация за изграждане на мултифункционални спортни площадки

11 Март 2010, 1869 прочита

Днес, 11.03.2010 г., се проведе работна среща във връзка с инициативата на Областна администрация за изграждане на мултифункционални спортни площадки на територията на област Смолян. Зам.-областният управител Недялко Славов, който ръководеше срещата, я определи като естествен етап от целенасочената политика на администрацията за развитието на масовия спорт в региона. Участие взеха експерти от Министерството на физическото възпитание и спорта, областна администрация, специалисти и ръководители от общините, отговарящи за развитието на спорта. Методическа помощ на заинтересованите общини на място оказаха г-жа Ана Ташева и инж. Пламен Лалов от дирекция “Инвестиционна политика и управление на собствеността “ в министерството. Подробно и обстоятелствено бяха разяснени стъпките за попълване на формулярите, както и изискванията, относно необходимата документация и статута на предлаганите терени. Направен бе преглед и оценка на нивото на изготвените проектни предложения и се дадоха конкретни насоки за отстраняване на допуснати пропуски.
Утре, ще се извърши оглед на място на предложените терени във общините, които са в напреднал етап от изготвянето на проектните предложения. Съгласно предварително уточнения график, общините трябва да са изцяло готови с проектите до началото на месец юни тази година. След внасянето им в Министерството на физическото възпитание и спорта, те ще бъдат разгледани и оценени от комисия. Методическа помощ имат готовност да оказват и експерти от областна администрация