Ще има положително развитие на проблема с депото за твърди битови отпадъци в Мадан

13 Април 2010, 1726 прочита

Днес, 13-ти април, в Министерство на околната среда и водите се проведе среща между областния управител инж. Стефан Стайков, зам. министър Евдокия Манева и изпълнителния директор на ПУДООС г-жа Галина Симеонова. На срещата присъства и народния представител Николай Мелемов. Поводът бе тревожното състояние на депото за твърди битови отпадъци в Мадан и изчерпването на капацитета му. Кметовете на Мадан, Златоград и Неделино изразиха своето безпокойство пред областния управител, който прецени че е необходима спешна среща с компетентните институции за бързото разрешаване на проблема.
В резултат на проведените разговори, инж. Стайков получи уверение от МОСВ, че при подаване на заявление от община Мадан, за разширяване на депото, от ПУДООС ще бъдат отпуснати средства в размер на 226 000 лева. Това ще позволи използването на депото за период от около 10 месеца.
Предвижда се през 2011 година в държавния бюджет да бъдат осигурени средства за разширяване на депото, като новия проект ще даде възможност капацитета му да бъде увеличен и ще гарантира работата му за следващите 5-6 години.
След проведената от областният управител среща и получените уверения, жителите на трите общини могат да бъдат спокойни, че депото в Мадан няма да бъде спряно от експлоатация.