15 Април 2010, 1459 прочита

Заместник – областният управител Чавдар Фурлански ще открие работна среща на ръководни служители от Агенция за социално подпомагане, чиито домакин е Регионална дирекция социално подпомагане – Смолян. От името на областния управител инж. Стефан Стайков, Чавдар Фурлански ще поднесе приветствие към домакините и участниците в срещата, като още един път ще изрази готовността на областната администрация да подкрепя всяка инициатива, която ще помогне да се осигури по-добър живот за хората в нужда, социална интеграция на хората с увреждания и професионална помощ от висококвалифицирани специалисти.
Срещата е на управленски екип от Агенцията за социално подпомагане с ръководителите на териториалните поделения, директори на дирекции “Социално подпомагане”, началник отдели “Социална закрила” и “Хора с увреждания и социални услуги” от областите Смолян, Стара Загора, Пловдив, Кърджали, Хасково, Сливен и Ямбол.
Интензивната програма на срещата предвижда представяне на приоритетите в дейността на агенцията за 2010 г., оптимизиране на разходите на агенцията през настоящата година, представяне работата на новата административна структура - дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване”. В обособените панелни дискусии ще бъдат разгледани промените в Закона за социално подпомагане (ЗСП) и Правилника за прилагане на ЗСП, аспектите на социалната интеграция на хората с увреждания, процеса на деинституционализация чрез разкриване на нови социални услуги в общността, както и други актуални въпроси и проблеми.