Заместник-председателят на УС на електроразпределителното дружество „EVN-България” Волфганг Хумер, запозна областния управител Стефан Стайков с инвестиционната програма на компанията за 2010 година

27 Май 2010, 1722 прочита

Волфганг Хумер, заместник-председател на УС на електроразпределителното дружество „EVN-България”, запозна областния управител Стефан Стайков с инвестиционната програма на компанията за 2010 година, на състояла се вчера – 26 май среща. Той и неговият екип информираха инж. Стайков за намеренията на компания ЕVN, свързани с участието им в проекта "Горна Арда" и сериозните им инвеститорски интереси.
За инвеститор на каскадата "Горна Арда" в края на 2009 година бе определено новото акционерно дружество - Хидроенергийна компания "Горна Арда". Решение на правителството предвиждаше изграждането на три нови хидровъзела - "Мадан", "Ардино" и "Сърница", които да са позиционирани в горния участък на река Арда и да имат обща мощност около 174 мегавата и очаквано средногодишно енергийно производство от 440 гигаватчаса.
Г-н Хумер информира, че EVN и НЕК са сформирали експертна работна група за преоценка и актуализация на проекта, която ще подготви становище и ще предложи конкретни мерки в най-кратки срокове. По стари оценки стойността на проекта бе около 310 млн. евро, но се допуска, че актуалната оценка би била по-близо до 500 млн. евро. При пълното разгръщане на строителните работи по трите обекта могат да бъдат ангажирани между 2400 и 2700 души.
Представителите на EVN помолиха Областният управител за съдействие пред компетентните органи, за по-бързото привеждане в собственост на съществуващи и новоизграждащи се съоръжения, съгласно изискванията на закона. Инж. Стефан Стайков декларира готовност за съдействие по отношение ускоряване на съответните административни процедури.
Обсъден бе въпросът за изграждането на възобновяеми енергийни източници и интереса на EVN в тази сфера. Съгласувани бяха действия, свързани с трудности и проблеми в енергозахранването в различни населени места на областта, като двете страни се обединиха около позицията всички сигнали, получени в областна администрация да се поставят пред електроразпределителното дружество от името на областния управител и да се предприемат спешни мерки за отстраняването им.
Ръководството на фирмата подчерта, че в Смолянски регион се работи за намаляване на технологичните загуби и пресичане на кражбите, а инвестициите целят по-високо качество на електрозахранването и по-голяма сигурност на съоръженията. Усилията на компанията са в посока модернизацията на мрежата и бързо отстраняване на повредите.