Разрешение за отстрел на 5 мечки, поиска от МОСВ областният управител инж. Стефан Стайков

03 Юни 2010, 1650 прочита

Във връзка със зачестилите сигнали, които постъпват в Областна администрация Смолян и подадена подписка от жителите на с. Кутела, с настояване за предприемане на мерки за регулиране на популацията на мечки, областният управител инж. Стефан Стайков, подаде заявление до МОСВ за разрешаване на отстрел на 5 броя мечки. Заявлението е по реда на Наредба № 8 за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове.
На 04.06.2010 г. зам.- областният управител инж. Чавдар Фурлански и експерти от областна администрация ще вземат участие в среща по повод възникналите проблеми в областта с вида кафява мечка. На срещата, която ще се проведе в МОСВ са поканени и представители на Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – Смолян, Кмета на община Смолян, Директора на РИОСВ – Смолян, представители на БАН и НПО. Областният управител от своя страна покани за участие и Председателя на Сдружение „Родопска пчела” и Председателя на Горовладелска производителна кооперация „Мурджов пожар” с. Славейно, като заинтересовани лица.