Млекопреработвателните предприятия трябва да работят без нарушения на екологичните норми, категоричен е областният управител

07 Юни 2010, 1716 прочита

Проверка на млекопреработвателно предприятие „Алада” към ЕТ„ Алада – Мохамед Банашък”, с. Бял извор, общ. Ардино бе извършена в петък / 04. 06.10 г./ вечер от екип на РИОСВ – Смолян и служители на Регионална лаборатория – Смолян. На нея присъства лично и Областния управител инж. Стефан Стайков. Повода бе получен сигнал за замърсяване на р. Бялизворска от нерегламентирано изпускане на суроватка. На база получени резултати от водната проба, показващи десетократно превишаване на показателите, регламентирани в разрешителното за заустване за категорията на водоприемника, със заповед на директора на РИОСВ – Смолян, производствената дейност на машини и линия за кашкавал на обект МПП „Алада” е преустановена от днес – 07.06.2010 г.
По инициатива на областния управител и във връзка с констатираните нарушения в предприятието към ЕТ”Алада”, днес в РИОСВ Смолян бе проведена работна среща. В нея участваха областния управител Стефан Стайков, директора на инспекцията инж. Е. Минчев и собствениците на четирите млекопреработвателни предприятия в района на общ. Ардино - МПП „Алада” – с. Бял извор, “Родопчанка” ООД - с. Бял извор, “Анмар” ООД – с. Падина и СД ”Салик В.А. и сие” – с. Жълтуша. Г-н Стайков обърна внимание на факта, че съществуването на мандрите в този район има голям социален елемент и никой не е заинтересован да затруднява дейността им. Той обаче подчерта, че те трябва да са оборудвани, съоръжени и да работят съгласно изискванията на Европейския съюз така, че да не се допуска замърсяване на околната среда и речните води. Целта на срещата бе да се обсъдят проблемите на мандрите, да се предприемат разумни мерки и се намери бързо технологично решение те да работят, отговаряйки на регламентите и критериите на МОСВ и ЕС, без нарушения на екологичните норми. Срещата протече в конструктивен тон, като двете страни поеха конкретни ангажименти. Г-н Стайков декларира готовност за съдействие за отпускане на кредити по ПУДОС или други програми за финансиране, за да имат възможност собствениците и съдържатели на млекопреработвателните фирми да изградят качествени пречиствателни инсталации.