Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо –искане до ръководителя на Консорциум “Консултант по проект Смолянска вода” г-н Хосе Антонио Рогел

08 Юни 2010, 1661 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо –искане до ръководителя на Консорциум “Консултант по проект Смолянска вода” г-н Хосе Антонио Рогел. Той се обърна към него в качеството му на ръководител на консорциума, ангажиран с консултирането и строителния надзор на проект “Интегриран проект за управление на водите на гр.Смолян”, финансиран по програма ИСПА на ЕС, мярка 2002 BG 16 Р РЕ 013. В писмото се казва:
“Изпълнението на предвидената в проекта подземна водоснабдителна инфраструктура е свързано с изкопни дейности по уличната мрежа на града. Поради интензивното напредване на строително- монтажните работи по много от улиците, силно се затруднява движението, както в резултат на подмяната тръбите, така и в резултат на приключили изкопни дейности.
Сериозно съм обезпокоен от факта, че по много от улиците, където строителните дейности са приключили не се полага асфалтова настилка и това създава неприятности с автомобилния трафик. Изразявам позицията си, че не трябва да се пропуска възможността да се извърши навременното асфалтиране по улиците, по които е приключила смяната на тръбите и ако е възможно то да започне в най-скоро време.
Освен това, бих искал да прецените каква е възможността за цялостно асфалтиране на булевард “България”, която е основната пътна артерия в град Смолян. Смятам, че ако се положи асфалтова настилка само в участъка, който е засегнат от изкопните работи, ще се постигне частичен ефект и това ще наложи ново асфалтиране след кратко време. Освен това този булевард е “лицето” на града и е редно той да бъде приведен във вид, който не компрометира жителите на Смолян пред българските и чуждестранните туристи, посещаващи областния град.
Ето защо настоявам да вземете под внимание гореизложеното ми становище. Бих желал своевременно да ме информирате за графика на изпълнение на дейностите по целия проект, за което предварително Ви благодаря!”