В писмо до общинските съветници от всички общини в областта Областният управител им препоръча да намалят възнагражденията си

10 Юни 2010, 1642 прочита

В писмо до Председателите на общинските съвети в десетте общини на областта, областният управител инж. Стефан Стайков препоръча на общинските съветници да намалят размера на възнагражденията си. Тази препоръка е в унисон с преговорите, които се водят между правителството и Националното сдружение на общините по повод драстичното намаление на общинските бюджети. В писмото се казва:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

В последно време поради влиянието на икономическата криза, стопанската активност намаля и това сериозно се отрази на приходната част на държавния бюджет и бюджетите на различните ведомства. Всички държавни структури предприемат драстични мерки по ограничаване на разходите си, предприемат се редуцирания на числеността на персонала.
Гореизложените факти до голяма степен важат и за състоянието на общинските бюджети. Значително намаление се констатира в изпълнението на собствените приходи, най-вече поради причини, които са резултат от влиянието на икономическата криза. Напоследък е актуална и темата, свързана с предстоящата актуализация на държавния бюджет, в която е предвиден и намаляване на държавния трансфер към общините. Това, съвсем естествено среща неодобрение от страна на общинските ръководства. В публичното пространство се коментират най-различни варианти за ограничаване на разходите, като някои звучат доста екзотично-от изключване на уличното осветление, закриване на детски и учебни заведения, свити инвестиционни раходи и значителни съкращения на лица, заети в дейностите на общинските администрации.
Изказвам собственото си безпокойство от факта, че се налага намаляване на държавния трансфер към общините и съзнавам, че това силно ще затрудни нормалното функциониране на общинските администрации.
Предвид всичко това, изразявам своето становище, че в тази ситуация всички субекти на бюджетна издръжка, трябва да направят всичко, което е възможно, за да ограничат разходите си. Мисля, че общинските съвети не трябва да правят изключение и дори трябва да дадат личен пример в стремежа на правителството за ограничаване на бюджетните разходи.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
Съгласно чл.36, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА общинските съветници приемат решение за размера на възнаграждението си, който не може да надвишава 60 % от средната брутна работна заплата за общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие. Ето защо, предвид тези правомощия на общинските съветници да определят собствените си възнаграждения, настоявам в днешната трудна ситуация, да прецените възможността размера на възнагражденията на председателите и заместник-председателите на общинския съвет, както и размера на възнагражденията на общинските съветници да бъдат намалени.
Настоявам на следващото редовно заседание на общинският съвет да запознаете всички съветници с текста на настоящето писмо. Особено бих се радвал, ако се проведе обсъждане по този въпрос и се стигне до конкретно решение, което съм сигурен, че ще се възприеме положително от жителите на вашата община!
Моля да считате позицията ми като препоръка, а не като опит за вмешателство в работата на този изключително суверенен орган на местното самоуправление, какъвто се явява общинския съвет!


С уважение,

инж. СТЕФАН СТАЙКОВ
Областен управител на област Смолян