Родопчани одобряват работата на администрациите, но има и много забележки

11 Април 2007, 2095 прочита

Приключи първият етап от анкетното проучване за работата на служителите от всички държавни структури на територията на областта, което започна в началото на февруари тази година по инициатива Областна администрация-Смолян.
Резултатите от попълнените от 39 граждани анкетни карти сочат, че:
- по-голяма част от хората, пуснали доброволно анкетни карти в кутиите, смятат, че административните услуги в държавните администрации се извършват в срок. Само 7 човека казват, че има забавяне;
- 90% от тях предпочитат заявленията да се подават на едно гише, лично от самите тях в деловодството на съответната администрация. По-малко хора предпочитат интернет за подаване на молби;
- общата оценка за работата на администрациите е добра и много добра.Само 6 души казват, че в качеството на административното обслужване има сериозни проблеми;
- само 9 човека са заявили, че отношението на служителите е грубо и неуважително. По-голямата част ат анкетираните смятат, че служителите са любезни и дори помагат на хората при попълването на съответните документи.
- на въпроса от анкетната карта – “Били ли сте свидетел на корупционна проява от страна на служител в администрациите”, само 7 човека изразяват мнение, че има такива корупционни практики, но без конкретни данни;
- по-голямата част от анкетираните предпочитат да бъдат информирани за работата на администрациите от медиите и от сайтовете на институциите.
Отправени са препоръки и забележки към администрациите, като например:
- служителите в администрациите да се съобразяват с хората от гледна точка на възможностите им за време за пътуване, работа и т.н.;
- изразени са препоръки за преодоляването на мудност и тромавост при предоставяне на административните услуги като цяло.
- има забележка, че служителите трябва да се назначават не по партийна принадлежност, а на базата на техния професионализъм и отговорност.
От всички администрации най-често са отправените забележки към работата на земеделските структури. “Предвид наплива от граждани към тези служби заради изискваните подготвителни документи за получаване средства от еврофондовете, това е нормално. Но проверките ще установят дали критиките са основателни”, обясни зам.-областният управител Митко Петагов.
По отношение работата на Областна администрация препоръките са за по-експедитивно обслужване в някои звена, но като цяло гражданите изразяват добро мнение.
Областна администрация, в качеството си на координационно и контролиращо звено, прави през определен период проверки относно работата на регионалните структури. При понататъшните проверки вниманието на служителите от различните структури ще се заостри и върху отправените от гражданите забележки и препоръки.
От 39 участника 8 са посочили по собствено желание своите лични данни – име, телефон и адрес за обратна връзка. “Ще се опитаме да направим връзка с тези хора и да ги поканим при едно следващо посещение в администрацията, да си поговорим с тях за техните преки мнения и предложения”, каза зам.-областният управител Митко Петагов.
“Напомням, че тази идея – за изследване мнението на хората за работата на администрациите, е на областното ръководство и е в подкрепа на изискванията на Министерството на държавната администрация и административна реформа за прозрачна, ефективна и работеща администрация. Всички служители трябва да знаят, че работата им се вижда от хората. Гражданите пък трябва да станат по-активни и да си търсят правата”, каза още зам.-областният управител Петагов.
Спазвайки обещанието си за награди при коректно попълнени анкетни карти и активност, Областна администрация награждава тримата участници в допитването, които ще получат комплект за изучаване на чужд език.
След едномесечна пауза анкетата ще продължи, като кутиите за пускане на анкетните карти ще бъдат на същото място – на пропуска на Областна администрация. Освен там анкетни карти ще могат да се попълват както в общинските администрации, така и в някои регионални структури.
Невелина Караасенова
Ст. експерт “Връзки с обществеността”
11.04.2007г.