Единадесетчленен млад екип управлява Областна администрация Смолян, в рамките на инициативата „Мениджър за един ден в държавната администрация”

23 Юни 2010, 1627 прочита

Единадесет изявени ученици от различни смолянски училища поеха управлението на Областна администрация Смолян, в рамките на инициативата „Мениджър за един ден в държавната администрация”. Екипът бе в състав:
Областен управител - Марко Анастасов – ПМГ “Васил Левски”;
Зам. Областен управител - Шебан Билянов – ПГС “Н. Вапцаров”;
Зам. Областен управител - Даниела Станчева – ГПЧЕ “Иван Вазов”;
Директор на Дирекция „АПОФУС” - Петър Трифонов– І СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”;
Техн.сътрудник на зам. областните управители - Антон Башев – VІІ СОУ “Отец Паисий”;
Началник на отдел „ПНО” - Благовест Чанчев– ГПЧЕ “Иван Вазов”;
Началник на отдел „УТ и ДС” - Гергана Иванова– ПМГ “Васил Левски”;
Началник на отдел „КАК” - Таня Петкова – ПГ по туризъм
Експерт „Връзки с обществеността”- Елена Бадева – І СОУ “Св. Св. Кирил и Методий”;
Експерт „Регионално развитие” - Стилян Минчев - VІІ СОУ “Отец Паисий”;
Експерт „Устройство на територията” - Валентина Шехова - ПГС “Н. Вапцаров”;

В края на работния си ден младият екип обобщи и презентира своите впечатления като представи и вижданията си за развитието на областта пред служителите на администрацията, гости и журналисти.
За общите си впечатления споделиха:
В областна администрация работят отговорни хора, по организиран и експедитивен начин ;
Областният управител е интелигентен, човечен и достъпен;
Служителите са любезни и внимателни;
Работната обстановка е предразполагаща;
Да си държавен служител е авторитетно, но и отговорно;
Въпросите, които поставиха:
Няма работа за нашите родители. А дали ще има работа за нас, след като се изучим и се върнем тук?
Няма работа за нашите родители. А дали ще има работа за нас, след като се изучим и се върнем тук?
Дали пътищата ни ще станат по-добри, ще бъдат ли изградени велосипедни алеи?
Дали ще бъдат отворени и други пунктове за по-бързо пътуване до Гърция?
Дали ще има повече възможности за спортуване на младите- спортни зали, многофункционални спортни площадки, басейни?
Ще има ли повече места за развлечение на младите – кина, клубове по интереси?
Препоръката, която дадоха към Областния управител:
При заявен интерес от страна на младите хора тази инициатива на Областна администрация да се провежда всеки месец.
Предложения за развитието на област Смолян:
Да бъде изградена добре развита пътна инфраструктура.
Да бъдат поставени достатъчно указателни табели- за училища, институции, болници...
Да бъдат изградени информационни табла.
Да се работи за изграждане на резерват за мечки.
При закриване на инициативата младите хора благодариха с думите:
„МЕНИДЖЪР ЗА ЕДИН ДЕН” е чудесна инициатива, която ни даде възможност да заемем длъжности в Държавната администрация. Макар и за един ден, ние сме благодарни, че имахме този шанс.
Благодарим на нашите училищни ръководства, които ни гласуваха доверие!
Благодарим на Областна администрация, че организираха тази инициатива!