При висок интерес премина информационния ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.

29 Юни 2010, 1811 прочита

Лектори от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност” – Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, представиха условията и начина на кандидатстване по процедурите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програми: „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”; „Технологична модернизация в големи предприятия”; „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”; „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги”; „Подкрепа за създаване на технологични паркове”.
В информационния ден по обявените пет процедури за подбор на проекти по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г. се включиха 44 управители и представители на фирми и работодателски организации, мениджъри и експерти от област Смолян.
Областният управител инж. Стефан Стайков приветства представителите на бизнеса и на Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност”, като им благодари за отделеното време и за това, че са откликнали на желанието му за провеждане на такъв информационен ден в Смолян. Той се обърна към присъстващите с думите: По този начин, с този жест, ние показваме отношението си към бизнеса в нашата област и декларираме волята си да му помагаме да се развива, да печели и да разкрива нови работни места, което за нас е жизнено важно!
Оперативна програма КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ е програмата на ЕС, насочена изцяло към малките и средните предприятия. Грантовете по нея дават възможност да се модернизира оборудването, да се въведат нови технологии, дори да се стартира ново производство на иновативни прдукти. Това е програма със значително улеснена процедура по кандидатстване и одобрение. Затова аз бих искал да бъдете активни, да не подхождате преднамерено и скептично, и днес да уточните с представителите на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма всичко онова, което ви вълнува.
Сигурен съм, че този ден ще бъде ползотворен за вас и много се надявам, макар и с малко да сме допринесли с нещо полезно за вашата дейност. Още повече бих се радвал, ако вие намерите формата, под която кандидатствате и представите и вашия проект за финансиране! Ние сме готови и за съдействие и оттук натам, така че не се притеснявайте да ни търсите, щом смятате, че можем да бъдем полезни!