Представители от областта участваха в разширено заседание на Националната комисия по Плана за действие за Кафява мечка (2008-2017)

08 Юли 2010, 1645 прочита

На проведено на 07.07.2010 г. разширено заседание на Националната комисия /НК/ по Плана за действие за Кафява мечка (2008-2017) в МОСВ, на което присъстваха и представители от Област Смолян не се прие предложението за пренасочване на останали 5 бр. разрешителни за 2010 г. за отстрел на вида.
Мотивите на членовете на комисията бяха, че от тези 5 бр. разрешителни, 2 вече са издадени на ДЛС „Русалка” - Априлци и ДЛС „Извора” – Девин и това е било решено на предишно заседание на Националната комисия. Оставащите 3 броя (по Плана за действие за Кафява мечка (2008-2017) контролираното ползване на вида е фиксирано на 10 броя годишно) ше се насочват приоритетно към област Смолян, но при необходимост и към други райони на страната.
Представителите от областта – инж. Чавдар Фурлански – Зам. областен управител, Стефка Гарова – Н-к отдел в Областна администрация, Костадин Василев – Зам.-кмет на Община Смолян, инж Елен Минчев – Директор на РИОСВ –Смолян, инж. Екатерина Гаджева – Н-к отдел в РИОСВ и инж. Красимир Каменов – Зам. началник на РДГ-Смолян, които участваха в разширеното заседание на НК бяха без право на глас.
На срещата се разглеждаха още следните теми, заложени като спешни мерки за управление на мечата популация: резултати от мониторинга на вида в област Смолян, проведен през месец април 2010 г.; представяне на график за провеждане на общоселски събрания за 2010 г. в села, засегнати от кафява мечка; информация за закупуване на 100 бр. Спрея за самоотбрана и 10 фотокапана от МОСВ, които ще са за област Смолян; информация за засаждане на диви плодни видове в проблемни райони; представяне на процедура за изплащане на обезщетение при щети от кафява мечка, включително и промените за изплащане за обезщетения; представяне на информационните материали – брошури, които ще бъдат раздавани на общоселските събрания.