Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо до кмета на община Смолян- г-жа Дора Янкова и до Председателя на общинския съвет- г-н Иван Апостолов

15 Юли 2010, 1798 прочита

Областният управител инж. Стефан Стайков изпрати писмо до кмета на община Смолян- г-жа Дора Янкова и до Председателя на общинския съвет- г-н Иван Апостолов, във връзка с изтичащия краен срок на даденото от него разрешение на община Смолян за удължаване срока на действие на договорите за обслужване транспортните линии от квотата на общината. Удължаването бе разрешено на 26.01.2010 г. за срок до 6 месеца, през които трябваше да се проведе конкурс и да се определят превозвачи за осъществяване на обществени превози по общински транспортни схеми.
В писмото си инж. Стайков уведомява, че остава на неколкократно изразената от него позиция и срока на даденото разрешение няма да бъде удължаван. Той напомня, че издадената в тази връзка заповед е в съответствие с определението на нормата по чл.29, от Наредба № 2/ 15.03.2002г. за условията и реда на утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници, а именно по изключение. Всички произтичащи неблагоприятни последици остават на отговорността на кмета и общинския съвет.