Резултати от първи етап на конкурс за заемане на длъжността Младши юрисконсулт към Дирекция „АПОФУС” в Областна администрация – Смолян

20 Юли 2010, 1926 прочита

Резултати от първи етап на конкурс за заемане на длъжността Младши юрисконсулт към Дирекция „АПОФУС” в Областна администрация – Смолян

Начин на изпитване – Решаване на тест по въпроси, свързани с функциите на изпълнение на длъжността

Кандидат / Резултат от писмена задача - решаване на тест/ Интервю

ПЕТЪР АНАСТАСОВ СЛАВЧЕВ - 64 точки - допуска се
ПЕТКО ДИМИТРОВ УЗУНОВ - 28 точки - не се допуска
АТАНАС ЖИВКОВ КАРАГЬОЗОВ - 61 точки - допуска се
АДРИАНА МИТКОВА КРИВЧЕВА - 42 точки - не се допуска
СВЕТЛА ДИМИТРОВА ТИМЕНОВА - 56 точки - допуска се
АТАНАСКА НИКОЛОВА ЧАПКЪНОВА - 48 точки - не се допуска
ДЖЕМИЛЕ ДЖАМАЛОВА ПЕХЛИВАНОВА - 53 точки - допуска се

Интервюто с допуснатите кандидати ще се проведе на 21.07.2010г. от 10,00 часа, в сградата на Областна администрация – Смолян, бул. “България” № 14, зала 115, за което писмено са уведомени всички

Председател на Конкурсната комисия: Недялко Славов
20 юли 2010 г.