Втора работна среща по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги ще се проведе на 23 юли 2010 г. в Областна администрация Смолян

21 Юли 2010, 1801 прочита

На 23 юли 2010 г. в Областна администрация Смолян ще се проведе втората работна среща по изготвяне на Областна стратегия за развитие на социалните услуги.

Целта на срещата е обсъждане на първия работен вариант на областния доклад - анализ, формиране на тематични работни групи за планиране на социалните услуги в двете основни направления – за възрастни и за деца, както и обсъждане на концептуалната рамка на стратегията.

Този процес за област Смолян стартира с провеждането на Първата голяма среща в края на м. май, и е в резултат от новия подход при планирането на социалните услуги и вменени нови задължения на областния управител.

През 2010 г. с приетите промени в Закона за социално подпомагане се въведе задължението всички областни администрации да разработят и приемат областни стратегии за развитие на социалните услуги за периода от 5 години /2011-2015 г включително/. Следва се т.н. “модел на планиране с участие”, който вече е пилотно разработен в три области /Видин, Русе и Перник/. По същество този модел изисква пряко участие и съгласуване при всяка стъпка от реализиране на процеса на всички заинтересовани страни – съответно на национално, регионално и местно ниво. По този начин се търси разкриването на социални услуги, които по-реално да отговорят на конкретните потребности на хората от целевите групи, а самото планиране да е на качествено ново ниво, не само на територията на общината, но и в областта като цяло.

Сформираният областен оперативен екип от експерти на Областна администрация и Регионална дирекция “Социално подпомагане” е в състав:Елица Чавдарова, Петя Пампорова, Цеца Данчева и Йорданка Милушева. Подобни екипи, начело с общински координатор са изградени и към всички десет общини на територията на областта.