Областна администрация ще е домакин на международен форум по проект със 7 държави

16 Април 2007, 1951 прочитаРИМАДИМА


Областна администрация - Смолян ще участва в реализирането на международен проект «Управление на риска. Управление при бедствия. Предотвратяване на природни бедствия в планински и горски райони » заедно с партньори от 7 европейски страни – Италия, Полша, Унгария, Румъния, Сърбия, Чехия и Македония.
Работна среща на всички партньори по проекта ще се проведе утре /17.04.2007 г./ в зала 201 на Областна администрация.
Партньори по проекта са:
- Comunita Montana “Appennino Forlivese” – Сдружение на общините във Форли, Италия;
- Отдел по управление на кризите, област Силезия със седалище Катовице, Полша;
- Координационна агенция за развитие на езерото Балатон, Унгария;
- Сдружение «Опазване на природата - BERKUТ”, регион Карло Вивари, Чехия;
- Университет в Скопие, Македония;
- Публично предприятие «Паркове и зеленина», Скопие, Македония;
- Общински съвет на Брашов, Румъния;
- Министерство на природното планиране, Македония;
- Факултет по лесничейство, Белградски Университет, Сърбия и Черна гора;
- Публично предприятие за управление на водите "SRBIJAVODE", Сърбия и Черна гора;
- Областна администрация - Смолян, България - водещ финансов партньор за България;
- Национално сдружение за малък и среден бизнес, България;

Проектът е на обща стойност 959 000 евро и се финансира по програмите ИНТЕРРЕГ ІІІ В и ФАР. Всеки партньор има 25 % собствено съфинансиране. Българските партньори имат общ бюджет в размер на 110 495 лв.
Договорът за реализация на проекта бе подписан на 20.11.2006г. , а крайната дата за приключването му е юли 2008 г.
Най-важните цели на проекта са: категоризиране и зониране на природните бедствия, развиване на мерките за предотвратяване и защита, както и платформите за управление на кризисни ситуации.
От важно значение ще бъде извършването на проучвания, които ще доведат до изготвяне на планове и концепции за предотвратяване на големи бедствия и намаляването на степента на щетите в случай на непредвидена криза.
Проектът е насочен главно към региони, чиято топография включва значителни гористи райони и планински релеф.
Очакваните резултати от реализирането на проекта са свързани с: изграждане и ефективно транснационално партньорство и сътрудничество на европейско ниво между партньори от 8 страни по успешното изпълнение на пилотен за Европейския съюз проект; темите и целите на проекта са от огромна обществена значимост. Дейностите му ще доведат до изграждането на механизъм за управление на рисковете от природни бедствия; По проекта ще се създаде конкретна инфраструктура от полза на всички организации, които имат отношение към управлението на риска и превенцията от бедствия; Проектът ще има мултиплициращ ефект, предвид проблематиката на трансграничния район с Гърция.
“Област Смолян, която се явява една от първите в страната области, работеща по проект с толкова много връзки с други държави, ще бъде регион с изградени устойчиви партньорства със 7 европейски държави. Тези партньорства ще са от огромно значение за нови и различни проекти и за в бъдеще”, подчерта зам.-областният управител Митко Петагов.
Уважаеми колеги, в сряда – 18.04., ще се състои международна конференция с участието на партньорите в проекта. Каним ви да участвате в конференцията, която ще се проведе от 9.00 ч. в зала 201 на Областна администрация. В 11,30 ч., в кафе-паузата, ще може да зададете своите въпроси към участниците.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
16.04.2007 г.