Обходният път "Девин-Михалково" е отворен за движение на моторни превозни средства, считано от 11.00 часа на 03.08.2010 г.

03 Август 2010, 1710 прочита

Експертната комисия, съставена от представители на НЕК, Областно пътно управление, МВР и Областна администрация, извърши на 02.08.2010 г. повторна проверка на обект "Изместване на път ІІІ-866 Девин-Михалково". Основната задача пред комисията бе да установи дали съществува възможност за създаването на временна организация на движението на моторни превозни средства, без да съществува риск за безопасността на движението и за увреждане на пътната настилка.
Комисията установи, че са налице условията, които се изискват и предложи да се приведе за изпълнение проекта за временна организация на движението през новия път в условията на продължаващо строителство.
Считано от днес, 03.08.2010 г. от 11,00 часа, преминаването на превозни средства по стария път ІІІ-866 Девин-Михалково от км 50+540 до км 66+866 (след пътно кръстовище за гр.Девин местността Забрал до пътно кръстовище за с.Лясково) се забранява. Движението се осъществява през новостроящия се път Девин-Михалково. Монтирана е пътна сигнализация, съгласно изискванията.
До окончателното приемане на обекта, дружеството-изпълнител отговаря за вертикалната сигнализация и осъществява дейностите по текущ ремонт и поддържане в границите на обекта.
Областна дирекция на МВР осъществява контрол по създадената организация за временно движение.