Зам.- областният управител Недялко Славов се срещна с Представителя на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България Милагрос Лейнес

11 Август 2010, 1639 прочита

Заместник областният управител Недялко Славов се срещна с Представителя на Върховния комисариат за бежанците на ООН в България Милагрос Лейнес и съветника по въпросите на закрилата в Представителството на ВКБООН в София Петя Караянева. В срещата взеха участие комисар Тодор Георгиев- Директор на Регионална дирекция Гранична полиция - Смолян, Росица Сбиркова - Председател на Административен съд, съдия Веселина Дженаварова и Окръжния прокурор Даниела Ангелова.
Госпожа Лейнес каза, че повода за посещението им е да се запознаят на място със спецификите на района и с осъществявания контрол в граничната зона. Тя благодари на комисар Георгиев за добрата работа и доброто сътрудничество при работа с лица, търсещи закрила на границата. Проблемът с бежанците е особено актуален след отварянето на ГКПП Златоград. Статистиката показва, че до момента с около 20 % е нараснал броят на молбите за получаване статут на бежанец.
В хода на разговорите бе подчертано, че проблемът с бежанците е от голяма важност за всяка държава- приемник. Поради трудностите, които възникват при настаняване и приемане на бежанци, трябва да има по-задълбочено познаване на проблема. Поставени бяха редица въпроси от съда и прокуратурата във връзка с преводаческите услуги. Споделеният от институциите опит показва, че преводаческите услуги се намират трудно и броят на преводачите на по-редки езици като арабски, кюрдски, фарси и пущу- най-често срещаните сред новопристигналите в страната е силно ограничен. Представителите на правните среди направиха конкретна препоръка за изготвяне списъци на преводачи, с цел улесняване на работата и увереност в тяхната квалификация, тъй като професионалния стандарт е ключ към качеството на цялото производство. Професионалният и коректен превод е изключително важен, тъй като е свързващото звено между търсещото убежище лице и служителя, постановяващ решението във връзка с молбата му за убежище. Обсъдена бе и необходимостта от подобряването на достъпа на тези лица до правна помощ и ограничаване възможностите за формализиране на процеса, с цел пълноценна защита. Поставен бе и въпроса за подобряване качеството на процедурите по предоставянето на бежански статут и още по-ефективно прецизиране закрилата на бежанците в страната ни.
Госпожа Лейнес каза, че се очаква в най-скоро време България да стане член на Върховния комисариат за бежанците и още следващата година да стане пълноправен член на Изпълнителния комитет. Тя подчерта, че Държавната агенция за бежанците е внесла в Министерски съвет предложение България да стане страна, приемаща бежанци, които първоначално са получили закрила в друга страна, но поради различни съображения не могат да останат там. Очаква се ако това бъде прието до края на 2010 г. да стартира проект, по който в страната ни да бъдат заселени около 25 бежанци.