Елизабет Капанели: Целта на Световната банка е да подкрепи местното правителство така, че местното население да се снабдява с доброкачествена вода по един устойчив начин

13 Септември 2010, 1863 прочита

Представители на Световната банка и МРРБ бяха на работно посещение в Смолян на 10-ти септември. Целта бе да се запознаят на място със състоянието на язовир “Пловдивци”, възможностите за продължаване на изграждането му, смисъла на инвестицията, както и с напредъка и организацията на бъдещата ВиК асоциация и всичко свързано с предстоящи действия, които да доведат до по-добро управление на водния ресурс в областта. След оглед на мястото, на което се изгражда язовир “Пловдивци”, където екипът се увери в доброто състоянието на изграденото до момента, в това, че то е запазено и съхранено, регионалният координатор на Световната банка Елизабет Капанели, каза, че в скоро време има възможност да започне техническото проектиране и изпълнение на обекта.
В проведената работна среща в областна администрация, в която взеха участие и хидроинженер Алесандро Палмиери, Калина Шопова- експерт от МРРБ, Блага Джурджин- експерт търгове към представителството на Световната банка в България, Иван Андреев- ръководител от българска страна на проекта за развитие на общинска инфраструктура бяха обсъдени възможностите за оказване на техническа, финансова помощ и подкрепа от Световната банка за снабдяване на местното население с доброкачествена вода по един устойчив начин. Акцент на разговорите бе възможността за преглед и актуализация на дейностите, спрямо изискванията на работния проект, тъй като голяма част от стандартите, особено по отношение на сеизмичност са промени.
Областният управител инж. Стефан Стайков проучи всички възможности и условия, при които биха могли да се защитят интересите на строителите, ангажирани в изграждането на язовира до момента, с оглед на това по най-добрия начин да се продължи със строителните дейности и обекта да бъде въведен в експлоатация възможно най-скоро. Строителството на язовир Пловдивци бе спряно през 2000 година, поради липса на финансиране. Областният управител декларира готовност за бързо придвижване на административните процедури, свързани с бъдещо проектиране и изграждане. Участниците в срещата се обединиха около мнението, че най-важно е да се запазят средствата предвидени за изграждане на този язовир и да се започне неговото строителство, което ще доведе до решаване на водния проблем на общините Рудозем и Мадан.
Зам. областният управител Недялко Славов представи ВиК асоциацията на територията на област Смолян. Той отбеляза, че наред с пътната инфраструктура, ВиК структурата е приоритет в работата на Областна администрация, защото там където има добра инфраструктура, има и предпоставки за привличане на инвестиции. Славов подчерта, че стратегическите планове за ВиК инфраструктурата следва да бъдат внимателно и обективно разработени, така че да има пълен консенсус при приемането им, като препоръча представители на съответната асоциация да участват в целия процес на тяхното изготвяне. Той определи мисията на асоциацията- качествена ВиК услуга за всички жители на областта, социално- поносима цена, ефективно използване на водните ресурси и намаляване на загубите. Чрез учредяването на ВиК асоциация- Смолян, може да бъде урегулиран съществуващия в областта дисбаланс по отношение качество, количество и цена на водата и да бъде разработена единна стратегия за развитие на сектора. Част от цялостната стратегия за развитие на областта е и изграждането на язовир “Пловдивци”.