Реализацията на проекта за пълен воден цикъл на гр. Смолян е тема на предстояща работна среща, организирана по искане на областния управител инж. Стефан Стайков

23 Септември 2010, 1734 прочита

Реализацията на проекта за пълен воден цикъл на гр. Смолян е тема на предстоящата работна среща, организирана по искане на областния управител инж. Стефан Стайков. Тя ще се проведе на 24 септември от 10 часа в зала 201 на Областна администрация. Целта на срещата е да се обсъдят въпроси, свързани със състоянието на този проект, хода на строителните работи, както и дейности, които предстоят да се извършат съгласно графиците за изпълнение на проекта.
На срещата ще присъстват на представители на МОСВ, в качеството си на възложител по договора и инвеститорски контрол; представители на дружеството, което е основен изпълнител на строителните дейности; представители на строителния надзор; представители на община Смолян; представители на фирмата, ангажирана с асфалтовите работи, представители на “В и К”- гр. Смолян.
Срещата е отворена за журналисти. Те могат да наблюдават работата, но въпроси към участниците ще имат възможност да зададат след приключване на работната част.