Зам.- областният управител инж. Чавдар Фурлански взе участие в работата на 11-тата юбилейна сесия на СІС Координационен форум за Централна и Източна Европа

14 Октомври 2010, 1685 прочита

Зам.- областният управител инж. Чавдар Фурлански взе участие в работата на 11-тата юбилейна сесия на СІС (Международен съвет по лова и опазване на дивеча), Координационен форум за Централна и Източна Европа, с основна тема Кафявата мечка. Домакин на форума бе Националното ловно- рибарско сдружение “Съюз на ловците и риболовците в България”. Събиране и анализ на информацията за състоянието и обхвата на кафявата мечка в страните от Централна и Източна Европа и обмяна на опит в управлението на конфликтите човек – мечка са част от целите, поставили си организаторите и участниците в сесията.
Данните за състоянието на популацията са събрани от 11 държави, на базата на предварително подготвени и попълнени въпросници. Представяне на проблемите с кафявата мечка в страните си, направили експерти от България, Русия, Словакия, Словения, Сърбия и Румъния. Отбелязана е стабилност или нарастване на популация на мечките в Централна и Източна Европа, в резултат на природни и социално-икономически причини, включително опазване от страна на ловните организации.
Участниците във форума са подписали Резолюция на разработената CIC програма за действие, относно комуникацията и изграждане на капацитет за по-добро управление на конфликтите човек - мечка. Те са обезпокоени от увеличаването на популацията по места и потенциалното и фактическо увеличаване на конфликтите човек – мечка, които са едни от потенциалните заплахи за дългосрочното оцеляване на вида. В координация с FACE (Федерация на ловните и природозащитни асоциации на ЕС), CIC Координационен форум за Централна и Източна Европа призовава Европейската комисия и нейните страни членки, както и правителствата на цяла Европа, да продължат своята работа и процесите за вземане на решение въз основа на устойчивото използване и периодичен преглед на законодателството (Директива за местообитанията и др.) и насоките, касаещи кафявата мечка. Те насърчават неправителствените и правителствени организации, както и ловните организации да разработват база данни, относно кафявата мечка на тяхната територия (данни от мониторинг, данни от изследвания, качество на местообитанието, социално-икономическа среда, наблюдение на поведението...) и спешно да подготвят планове за управление на устойчивото развитие на популацията, ако е възможно на трансгранично ниво на популацията.
Предвид факта, че почти всички регистрирани нападения от мечки над селскостопанско имущество и над хора в страната, са на територията на област Смолян, Областният управител инж. Стефан Стайков търси всички законови възможности за разрешаване на проблема, които не са в нарушение на Европейските директиви за опазване на защитения вид и българското национално законодателство.
Във връзка с предприемане на мерки за решаване на проблема „мечка-човек” в областта и нанесени щети в района на селата Виево, Кутела и Петково, община Смолян, областният управител инж. Стайков издаде заповед за отстрел на една проблемна кафява мечка от посочения район. Отстрела е възложен на ЛРС „Глухар”, с. Славейно, с договор за възлагане на подборен отстрел.