Предстоящи събития

26 Октомври 2010, 1629 прочита

На 28.20.2010 г. в зала 201 на Областна администрация ще се проведе Общо събрание на Асоциация по В и К – Смолян. Дневният ред е свързан с приемане на бюджет за 2010 г. и разпределение на вноските между участниците, съобразно дела им в Асоциацията. Предвижда се и обсъждане на въпроси, касаещо качеството на питейните води, съвместно с представители на РИОКОЗ Смолян.

На 28.10.2010 г. от 14.00 часа в зала 201 ще се проведе заседание на Областния съвет за развитие, при следния дневен ред:
1. Приемане на Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011-2015 ).
2. Формиране на работни групи за актуализиране на действащата Стратегия за развитие на област Смолян за периода 2009-2013 г.
3. Други.

Във връзка с двете събития от 15.30 часа, в зала 201 се предвижда брифинг за журналисти.