16 проекта на неправителствени организации, институции и общини от област Смолян са одобрени за финансиране по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г.

13 Декември 2010, 1983 прочита

Съвместният направляващ комитет по Програмата за Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г., проведе първите си заседания на 9 и 10 декември в София. В тях, като членове на Комитета за наблюдение, взеха участие Областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков и зам.- областният управител Недялко Славов.
В първото заседание, открито от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова е участвал и Кипрос Киприану - представител на Главна дирекция “Регионална политика” към Европейската комисия. На това заседание е докладвана оценката на съвместните проектни предложения по първата покана. Одобрени за финансиране са 66 проекта на стойност 63 831 960 евро. Между тях са 16 проекта на неправителствени организации, институции и общини от област Смолян. Изпълнението им ще допринесе за социално-икономическото развитие на граничните райони, за опазване на културните ценности и традиции, за увеличаване възможностите за разработване и осъществяване на съвместни инициативи в граничната област между двете страни.
На второто заседание е одобрен пакетът от документи за кандидатстване по втората покана за набиране на проектни предложения на обща стойност44 млн. евро. Тя ще бъде официално обявена през месец януари 2011 година. Приоритетните оси, по които ще бъдат набирани проектни предложения са:”Повишаване качеството на живот”, “Достъпност”, “Конкурентоспособност и човешки ресурси”. Потенциални бенефициенти по тях са общините и техните асоциации, областните администрации, неправителствени организации, изследователските институти ”, камарите и други организации от граничния регион.
Общия бюджет на Програмата от 130 млн. евро ще допринесе за по-нататъшното социално-икономическо развитие на граничните райони, за екосъобразното управление на околната среда, за опазване на културните ценности и традиции…