Апелативна прокуратура – Пловдив постанови извършване на допълнителна проверка за начина на възстановяване на 13,4 дка. гори от ревир Пампорово от Общ.С “ЗГ” – Чепеларе

06 Януари 2011, 1760 прочита

Апелативна прокуратура – Пловдив уважи жалба на Областния управител на област Смолян инж. Стефан Стайков срещу постановление на Окръжна прокуратура, в частта за образуване на досъдебно производство за извършване на допълнителна проверка, относно начина на възстановяване на 13,4 дка. гори от ревир Пампорово.
На 09.12.2009 г., областният управител сезира Окръжна прокуратура- Смолян, във връзка с депозирана в администрацията жалба от Председателя на ЗЗД “Пампорово” – гр. Чепеларе. В нея се твърди, че е извършено незаконно строителство и неправомерно отдаване под наем на чужда собственост от страна на ГПК “Пампорово- 2001 “- Чепеларе, както и неправилно възстановяване на 13,4 дка. гори от ревир Пампорово, след две решения на Общинска служба “Земеделие и гори” – Чепеларе.
Като представител на държавата, Областният управител настоява да се установи дали тези решения са довели до ощетяване на държавата, в качеството и на собственик на невъзстановените идеални части от гори от ревир Пампорово.