Подписан е договора с изпълнителя на обект Рехабилитация на Път II-86 “Асеновград – Смолян”

07 Януари 2011, 1952 прочита

Агенция „Пътна инфраструктура” и сдружение „Родопи ІІ-86”, в което участват “Трейс груп холд” и "Виастройинженеринг” ООД – Смолян, подписаха договора за рехабилитацията на обект Лот 14, „Транзитни пътища V”, Път II-86 “Асеновград – Смолян” от км 27+700 до км 76+306, 70”. Съгласно изискванията на договора, строителните работи ще стартират на 1-ви април 2011 г. Предвижда се рехабилитация на път с обща дължина 49.606 км. Проектът включва усилване на съществуващата настилка чрез асфалтово пренастилане, осигуряване на ново и подобряване на съществуващото пътно отводняване, реконструкция на подпорни и декоративни стени, ремонтни работи и подмяна на хидроизолацията на 12 съоръжения, възстановяване на осветлението на тунели, реконструкция на ТТ кабели, предпазна ограда и парапет, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка и т.н. със средства, осигурени от националния бюджет и заем от Европейската инвестиционна банка.
Ще припомня, че в тръжната процедура, обявена през 2009 г., участваха седем фирми и обединения, като за изпълнител на обекта бе избрано обединението „Родопи II-86″, с оферта от 9 607 374.17 евро. Строителното разрешение бе издадено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството през март 2010 г.