Копия от всички заповеди за връщане решения на общинските съвети ще се публикуват на сайта на Областна администрация- Смолян

11 Януари 2011, 1811 прочита

Областният управител на Смолян инж. Стефан Стайков реши, през 2011 година копия от всички заповеди за връщане решения на общинските съвети да се публикуват на сайта на Областна администрация. По този начин гражданите и медиите ще имат възможност да се информират за основанията относно законосъобразността на взетите решения. Мотивите за това решение са следните: нееднократно в медийното пространство се изразяват упреци към областния управител за необосновано издаване на такива заповеди; в последните месеци на изтичащия мандат на местните власти и особено в предстоящата предизборна кампания се очаква политическите атаки към институцията Областен управител да зачестят. Ето защо, предвид спазването на принципите за публичност и прозрачност, всички заповеди, касаещи оспорването на издадени нормативни актове на кметове и решения на общински съвети, ще бъдат оповестявани, за да може обществеността подробно да се запознае с мотивите за оспорване по отношение законосъобразността на тези актове.